มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

การรับสมัคร ภาคปกติ รอบที่ 2 (Quota)

ประเภท โควตากีฬาและความสามารถพิเศษ ครั้งที่ 2

Download เอกสารประกาศ

สอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ วันที่ 8 เมษายน 2564

กรอกหมายเลขบัตรประชาชนและคลิก ตรวจสอบ

 

สาขาวิชาที่เปิดรับ และสถิติการสมัคร

  รหัส ชื่อสาขาวิชา แผนรับ จำนวนสมัครแยกตามชนิดกีฬา
(-) (ฟุตบอล)(ชาย) (-) (-) (เปตอง) (วอลเล่ย์บอล) (วอลเล่ย์บอลชายหาด) (บาสเกตบอล)(ชาย) (-) (-) (-) (ว่ายน้ำ) (-) (-) (-) (-) รวม
11084ค.บ.พลศึกษา10 82  8918   1    109
22054ศศ.บ.สวัสดิการสังคม2     2          2
32114ศศ.บ.การพัฒนาชุมชน(เทียบโอน)100                0
43044วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล1       1        1
53084วท.บ.คณิตศาสตร์2       1        1
63124วท.บ.วิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา5                0
74014บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ5                0
84024บธ.บ.การบริหารทรัพยากรมนุษย์5 3   1 1        5
94034บธ.บ.การตลาด5 3  1           4
104044บธ.บ.การจัดการ2 1   3          4
114054กจ.บ.การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว4                0
124064นศ.บ.นิเทศศาสตร์5 2   3          5
134074ศ.บ.พัฒนาธุรกิจ10     1          1
144084บช.บ.บัญชี10                0
157014วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์1 1   2          3
167024อส.บ.เทคโนโลยีการผลิต4                0
177034ทล.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ2                0
187044อส.บ.เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัล(เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์)1                0
197054อส.บ.เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัล(เทคโนโลยีดิจิทัล)1                0
207064ทล.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม(ต่อเนื่อง)1 1              1
217074ทล.บ.เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม(ต่อเนื่อง)5                0
228014บธ.บ.นวัตกรรมการจัดการ(เรียน จ.สตูล)1                0
238024ศศ.บ.การท่องเที่ยว(เรียน จ.สตูล)1                0
248034ศศ.บ.การท่องเที่ยว(เทียบโอน)(เรียน จ.สตูล)5                0
    รวม 188  93  921111   1    136