มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

การรับสมัคร ภาคปกติ รอบที่ 2 (Quota)

ประเภท โควตาสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า (CPALL)

Download เอกสารประกาศการรับสมัคร
  | รับสมัคร >> 5 - 20 เมษายน 2564
  | ***ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ รอบที่ 1 แล้ว จะไม่สามารถสมัครได้***
  | ชำระเงินค่าสมัครผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร >> 5 - 20 เม.ย. 2564
  | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ >>21 เม.ย. 2564 (เวลา 15.00 น.)
  | สอบสัมภาษณ์ >>26 เม.ย. 2564
  | ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ >> 26 เม.ย. 2564 (เวลา 15.00 น.)

เริ่มขั้นตอนการสมัคร click !!

สาขาวิชาที่เปิดรับ และสถิติการสมัคร

  รหัส ชื่อสาขาวิชา แผนรับ จำนวนผู้สมัคร
สมัครทั้งหมด ชำระเงินแล้ว
14094บธ.บ.การจัดการนวัตกรรมการค้า1560
    รวม 15 6 0

*** หมายเหตุ จำนวนผู้ชำระเงิน จะแสดงหลังวันชำระเงิน 2 วันทำการ