มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

การรับสมัคร ภาค กศ.บป. (เรียนวันเสาร์ - วันอาทิตย์)

Download เอกสารประกาศการรับสมัคร ภาค กศ.บป.
  | รับสมัคร >> 5 - 25 เมษายน 2564
  | ชำระเงินค่าสมัครผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร >> 26 - 30 เม.ย. 2564
  | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ >>5 พ.ค. 2564 (เวลา 15.00 น.)
  | สอบสัมภาษณ์ >>วันอาทิตย์ที่ 9 พ.ค. 2564
  | ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ >> 12 พ.ค. 2564 (เวลา 15.00 น.)

เริ่มขั้นตอนการสมัคร click !!

สาขาวิชาที่เปิดรับ และสถิติการสมัคร

  รหัส ชื่อสาขาวิชา แผนรับ จำนวนผู้สมัคร
สมัครทั้งหมด ชำระเงินแล้ว
12074รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์(นโยบายสาธารณะและนวัตกรรมทางการบริหาร)4030
22084รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์(การจัดการปกครองท้องถิ่น)40360
32094รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารงานยุติธรรมและกฎหมาย)40240
42104ศศ.บ.การพัฒนาชุมชน100190
52114ศศ.บ.การพัฒนาชุมชน(เทียบโอน)10040
63014ส.บ.สาธารณสุขชุมชน40140
73024ส.บ.สาธารณสุขชุมชน(เทียบโอน)40170
87074ทล.บ.เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม(2 ปีต่อเนื่อง)30470
    รวม 430 164 0

*** หมายเหตุ จำนวนผู้ชำระเงิน จะแสดงหลังวันชำระเงิน 2 วันทำการ