www.skru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

รับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561

ประเภท Portfolio : รายละเอียดการรับสมัคร click

ประเภท กีฬา/ความสามารถพิเศษ : รายละเอียดการรับสมัคร click

ลงทะเบียน | เข้าสู่ระบบรับสมัคร click !

ประเภท กีฬา/ความสามารถพิเศษ หมดเขตการสมัคร 19 ตุลาคม 2560

ประเภท Portfolio หมดเขตการสมัคร 16 พฤศจิกายน 2560

สถิติการสมัครล่าสุด Cilck!!

กำหนดการรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ 2561

รอบที่ 1/1

1 ตุลาคม 2560

Portfoio 1/1 (หมดเขตรับสมัคร 16 พ.ย. 2560)

  • รับสมัคร 1 ตุลาคม - 16 พฤศจิกายน 2560
  • ชำระเงิน 13 - 17 พฤศจิกายน 2560 (ชำระผ่านธนาคาร)
  • ประกาศผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ : 24 พฤศจิกายน 2560
  • สอบสัมภาษณ์ : 30 พฤศจิกายน 2560
  • ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก : 7 ธันวาคม 2560

กีฬา/ความสามารถพิเศษ (หมดเขตรับสมัคร 19 ต.ค. 2560)

  • รับสมัคร 1 - 19 ตุลาคม 2560
  • ชำระเงิน 16 - 20 ตุลาคม 2560 (ชำระผ่านธนาคาร)
  • ประกาศผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ : 27 ตุลาคม 2560
  • สอบสัมภาษณ์/ปฎิบัติ : 31 ตุลาคม 2560
  • ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก : 3 พฤศจิกายน 2560

15 - 19 ธันวาคม 2560 ยืนยันสิทธิ์ระบบ Clearing House
22 - 28 ธันวาคม 2560 ประกาศราบชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว
28 ธันวคมคม 2560 - 12 มกราคม 2561 กรอกข้อมูลรายงานตัว
12 มกราคม 2561 รายงานตัวพร้อมชำระเงินค่าธรรมเนียม