การรับสมัคร รอบที่ 1 นักศึกษาภาคปกติ

ประเภท Portfolio ครั้งที่ 2

4>> สาขาวิชาที่เปิดรับ และสถิติการยื่นสมัคร click !

26 พ.ย. 61 – 13 ม.ค. 62 รับสมัครผ่านอินเทอร์เน็ต

7 - 13 ม.ค. 62 ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร

เริ่มขั้นตอนการสมัคร Click !!

การรับสมัคร รอบที่ 2 นักศึกษาภาคปกติ

ประเภท โควตากีฬา

4>> ประเภทกีฬาที่เปิดรับ และสถิติการยื่นสมัคร click !

5 – 23 ม.ค. 62 รับสมัครผ่านอินเทอร์เน็ต

24 - 28 ม.ค. 62 ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร

เริ่มขั้นตอนการสมัคร Click !!

กำหนดการรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ปี 2562

รอบที่ 1

Portfolio ครั้งที่ 1
  | หมดเขตการรับสมัคร
  | วันที่ 23 พ.ย. 61 ประกาศผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ Click !

Portfolio ครั้งที่ 2
  | วันที่ 26 พ.ย. 61 – 13 ม.ค. 62 รับสมัครผ่านอินเทอร์เน็ต
  | วันที่ 7 - 13 ม.ค. 62 ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร
  | วันที่ 21 ม.ค. 62 ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
  | วันที่ 23 ม.ค. 62 สอบสัมภาษณ์
  | วันที่ 25 ม.ค. 62 ประกาศผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์

30 - 31 ม.ค. 62 ยืนยันสิทธิ์ Clearing House

11 – 15 ก.พ. 62 รายงานตัวกรอกข้อมูลใบรายงาน

15 ก.พ. 62 รายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่

รอบที่ 2

โควตากีฬา
  | วันที่ 5 - 23 ม.ค. 62 รับสมัครผ่านอินเทอร์เน็ต Click !
  | วันที่ 24 - 28 ม.ค. 62 ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร
  | วันที่ 30 ม.ค. 62 ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
  | วันที่ 4 ก.พ. 62 สอบสัมภาษณ์
  | วันที่ 6 ก.พ. 62 ประกาศผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์

กลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้
  | วันที่ 2 ม.ค. - 5 เม.ย 62 จำหน่ายใบสมัคร Click !
  | วันที่ 1 - 5 เม.ย 62 ยื่นสมัครและตรวจสอบหลักฐาน
  | วันที่ 11 เม.ย 62 ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
  | วันที่ 18 เม.ย 62 สอบสัมภาษณ์
  | วันที่ 19 เม.ย 62 ประกาศผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์

24 – 25 เม.ย. 62 ยืนยันสิทธิ์ Clearing House

27 – 30 เม.ย. 62 รายงานตัวกรอกข้อมูลใบรายงาน

2 พ.ค. 62 รายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

"สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

สาขาวิชาที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2562 click !