ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ การรับสมัคร รอบที่ 1/1

ประเภท Portfolio

ประเภท กีฬา/ความสามารถพิเศษ

ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกการสอบสัมภาษณ์ click !

15 - 19 ธันวาคม 2560 ยืนยันสิทธิ์ระบบ Clearing House

28 ธันวาคม 2560 - 12 มกราคม 2561 กรอกข้อมูลรายงานตัว

12 มกราคม 2561 รายงานตัวพร้อมชำระเงินค่าธรรมเนียม

กำหนดการรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ 2561

รอบที่ 1/1

1 ตุลาคม 2560

(หมดเขตรับสมัคร)

  • ประเภท Portfolio 1/1
  • ประเภท กีฬา/ความสามารถพิเศษ

2 - 7 ธันวาคม 2560 ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก Click!
15 - 19 ธันวาคม 2560 ยืนยันสิทธิ์ระบบ Clearing House Click!
28 ธันวาคม 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว
28 ธันวาคม 2560 - 12 มกราคม 2561 กรอกข้อมูลรายงานตัว
12 มกราคม 2561 รายงานตัวพร้อมชำระเงินค่าธรรมเนียม