การรับสมัคร นักศึกษาภาคปกติ รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ Clearing House วันที่ 17 - 18 มิ.ย. 62

ตรวจสอบมีสิทธิ์ Clearing House รอบที่ 5 click !!

การรับสมัคร นักศึกษาภาคปกติ รอบที่ 6 แจ้งเพิ่มเติม

รายละเอียดการรับสมัคร รอบที่ 6 แจ้งเพิ่มเติม click !!

การรับสมัคร นักศึกษาภาค กศ.บป.(เรียนเสาร์-อาทิตย์)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว ครั้งที่ 1

ตรวจสอบรายชื่อมีสิทธิ์รายงานตัว ภาค กศ.บป.(เรียนเสาร์-อาทิตย์) Cilck !!

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ครั้งที่ 2

รายละเอียดการรับสมัคร ภาค กศ.บป.(เสาร์-อาทิตย์) ครั้งที่ 2 Cilck !!

กำหนดการรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ปี 2562

รอบที่ 4 Admission

29 พ.ค. 62 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ myTCAS.com

31 พ.ค. 62 สอบสัมภาษณ์พร้อมยืนยันสิทธิ์

7 - 8 มิ.ย. 62 สละสิทธิ์

12 มิ.ย. 62 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว

12 - 16 มิ.ย. 62 พิมพ์ใบรายงานตัวและชำระเงิน

18 มิ.ย. 62 รายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่

รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

รอบที่ 5 ครั้งที่ 1
  | วันที่ 17 พ.ค. 62 รายชื่อผู้มีสิทธิ์ Clearing House click !!

รอบที่ 5 ครั้งที่ 2
  | วันที่ 12 มิ.ย. 62 รายชื่อผู้มีสิทธิ์ Clearing House click !!

17 - 18 มิ.ย. 62 ยืนยันสิทธิ์ Clearing House

20 มิ.ย. 62 กรอกข้อมูลรายงานตัวและชำระเงินผ่านธนาคาร

21 มิ.ย. 62 รายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่

ภาคกศ.บป.(เรียนเสาร์-อาทิตย์) ปี 2562

7 มิ.ย. 62 สอบสัมภาษณ์

11 มิ.ย. 62 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว Click!!

18 - 20 มิ.ย. 62 รับสมัครครั้งที่ 2 Click!!

24 - 27 มิ.ย. 62 ชำระเงินผ่านธนาคาร

28 มิ.ย. 62 รายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่

6 ก.ค. 62 เปิดการเรียนการสอน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

"สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

สาขาวิชาที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2562 click !