ประกาศ การรับสมัคร รอบที่ 1/2

ประเภท Portfolio Download เอกสารประกาศ | Download แผนรับ

    22 ธ.ค 2560 - 22 ก.พ 2561 รับสมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

    19 ก.พ 2561 - 23 ก.พ 2561 ชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคาร

ลงทะเบียน | เข้าสู่ระบบรับสมัคร click !

ประกาศ การรับสมัคร รอบที่ 2

โควตาคณะครุศาสตร์ Download ประกาศ,แผนรับ,คุณสมบัติเฉพาะสาขา

    15 ม.ค 2561 - 29 มี.ค 2561 รับสมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

    26 มี.ค 2561 - 30 มี.ค 2561 ชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคาร

โควตากีฬา Download ประกาศ,แผนรับ,คุณสมบัติเฉพาะสาขา

    15 ม.ค 2561 - 8 มี.ค 2561 รับสมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

    5 มี.ค 2561 - 9 มี.ค 2561 ชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคาร

ลงทะเบียน | เข้าสู่ระบบรับสมัคร click !

กำหนดการรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ 2561

รอบที่ 1/2

22 ธันวาคม 2560

  • ประเภท Portfolio 1/2

22 ธ.ค 2560 - 22 ก.พ 2561 รับสมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต Click!
19 ก.พ 2561 - 23 ก.พ 2561 ชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคาร
2 มีนาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
5 มีนาคม 2561 สอบสัมภาษณ์
13 มีนาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
19 มี.ค. - 22 มี.ค. 2561 ยืนยัน Clearing House
28 มี.ค. 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว
28 มี.ค. - 4 เม.ย. 2561 กรอกข้อมูลรายงานตัว
4 เม.ย. 2561 รายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่

รอบที่ 2

15 มกราคม 2561

วันรับสมัคร

  • โควตากีฬา 15 ม.ค - 8 มี.ค 2561 Click!
  • โควตาคณะครุศาสตร์ 15 ม.ค - 29 มี.ค 2561 Click!

3 พ.ค. - 6 พ.ค. 2561 ยืนยัน Clearing House
9 พ.ค. 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว
9 พ.ค. - 11 พ.ค. 2561 กรอกข้อมูลรายงานตัว
11 พ.ค. 2561 รายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่