การรับสมัคร นักศึกษาภาคปกติ

โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย (5ปี)

ประกาศผลการคัดเลือก การสอบสัมภาษณ์

Download เอกสารประกาศ Click

การรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ปี 2561

รอบที่ 5

ประเภท รับตรงอิสระ (แจ้งความจำนง)

ปิดรับสมัคร

การรับสมัครนักศึกษา ภาคกศ.บป. ปี 2561

กศ.บป.

ภาค กศ.บป. (เรียนเสาร์-อาทิตย์)

ปิดรับสมัคร