การรับสมัคร รอบที่ 1 นักศึกษาภาคปกติ

ประเภท Portfolio ครั้งที่ 1

Download เอกสารประกาศ และสถานที่สอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ Click !!

สอบสัมภาษณ์ วันที่ 21 พ.ย. 61

กำหนดการรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ปี 2562

รอบที่ 1

Portfolio (แฟ้มสะสมผลงาน)

Portfolio ครั้งที่ 1
  | วันที่ 22 ต.ค. – 4 พ.ย. 61 รับสมัครผ่านอินเทอร์เน็ต
  | วันที่ 5 - 11 พ.ย. 61 ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร
  | วันที่ 19 พ.ย. 61 ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
  | วันที่ 21 พ.ย. 61 สอบสัมภาษณ์
  | วันที่ 23 พ.ย. 61 ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

Portfolio ครั้งที่ 2
  | วันที่ 26 พ.ย. 61 – 6 ม.ค. 62 รับสมัครผ่านอินเทอร์เน็ต
  | วันที่ 7 - 13 ม.ค. 62 ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร
  | วันที่ 21 ม.ค. 62 ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
  | วันที่ 23 ม.ค. 62 สอบสัมภาษณ์
  | วันที่ 25 ม.ค. 62 ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

30 - 31 ม.ค. 62 ยืนยันสิทธิ์ Clearing House

11 – 15 ก.พ. 62 รายงานตัวกรอกข้อมูลใบรายงาน

15 ก.พ. 62 รายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

"สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

สาขาวิชาที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2562 click !