มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

การรับสมัคร ภาคกศ.บป.(เรียนเสาร์-อาทิตย์) ปี 2563

Download เอกสารประกาศการรับสมัคร
4 - 24 พฤษภาคม 2563 รับสมัครผ่านระบบ Internet
18 - 24 พฤษภาคม 2563 ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร
*** หากไม่ชำระเงินภายในเวลาที่กำหนดจะถือว่ายกเลิกการสมัคร
26 พฤษภาคม 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

เริ่มขั้นตอนการสมัคร click !!

สาขาวิชาที่เปิดรับ และสถิติการสมัคร ภาคกศ.บป.(เรียนเสาร์-อาทิตย์) ปี 2563

  รหัส ชื่อสาขาวิชา แผนรับ SKRU
สมัครทั้งหมด ชำระเงินแล้ว
12014รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์150144109
22024ศศ.บ.การพัฒนาชุมชน1004535
33014ส.บ.สาธารณสุขชุมชน402111
43024ส.บ.สาธารณสุขชุมชน(เทียบโอน)4086
57014วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์(เทียบโอน)ปิดรับสมัคร10
67024ทล.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม(2 ปีต่อเนื่อง)302014
77034ทล.บ.เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม(2 ปีต่อเนื่อง)605132
    รวม 460 290 207

*** หมายเหตุ จำนวนผู้ชำระเงิน จะแสดงหลังวันชำระเงิน 2 วันทำการ