www.skru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

สถิติ แสดงจำนวนผู้สมัคร แยกตามสาขาวิชา
(สาขาวิชาที่มีเครื่องหมาย '-' คือ ไม่เปิดรับในประเภทนั้นๆ)
  รหัส ชื่อสาขาวิชา โควตากีฬา โควตาครุศาสตร์
ทั้งหมด ชำระเงินแล้ว ทั้งหมด ชำระเงินแล้ว
11014ภาษาไทย--10150
21024ภาษาอังกฤษ--4860
31034สังคมศึกษา1474980
41044คณิตศาสตร์1124660
51054วิทยาศาสตร์ทั่วไป212290
61064การศึกษาปฐมวัย2189740
71074พลศึกษา279163--
81084การศึกษาพิเศษ-ภาษาไทย--220
92014ภาษาไทย----
102024ภาษาอังกฤษ----
112034ภาษาอังกฤษเพื่องานบริการ----
122044การพัฒนาชุมชน83--
132054สวัสดิการสังคม----
142064ภูมิสารสนเทศ10--
152084รัฐประศาสนศาสตร์5123--
163014ฟิสิกส์00--
173024วิทยาการคอมพิวเตอร์----
183034เทคโนโลยีสารสนเทศ----
193044เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์----
203054ชีววิทยา----
213064คหกรรมศาสตร์----
223074จุลชีววิทยาประยุกต์00--
233084คณิตศาสตร์20--
243094เคมี----
253104การจัดการสิ่งแวดล้อม----
263114สาธารณสุขชุมชน----
274014คอมพิวเตอร์ธุรกิจ----
284024การบริหารทรัพยากรมนุษย์61--
294034การตลาด43--
304044การจัดการ105--
314054การจัดการท่องเที่ยว167--
324064นิเทศศาสตร์(สื่อสารมวลชน)74--
334074เศรษฐศาสตร์00--
344084การบัญชี128--
355014เกษตรศาสตร์11--
365024การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ11--
375034วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร----
385044เทคโนโลยีการเกษตร (การผลิตพืช)30--
395054เทคโนโลยีการเกษตร (การผลิตสัตว์)10--
405064การผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร62--
416014ดนตรีไทย----
426024นาฎยรังสรรค์----
436034ทัศนศิลป์----
446044การออกแบบ----
456054ดุริยางคศาสตร์ (ดนตรีคลาสสิก)----
466064ดุริยางคศาสตร์ (ดนตรีแจ๊ส)----
477014เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)(2ปีต่อเนื่อง)20--
487024เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)(2ปีต่อเนื่อง)51--
497034เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)----
507044เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม)----
517054เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีการผลิต)----
527064เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)----
537074วิศวกรรมโลจิสติกส์73--
547084วิศวกรรมการจัดการและระบบการผลิต30--
    รวม 473 243 3690 0