มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ตรวจสอบรหัสนักศึกษาใหม่ นักศึกษาภาคปกติ

ตรวจสอบรหัสนักศึกษาใหม่ นักศึกษาภาคปกติ click !!

การรับสมัคร ภาคกศ.บป. (เรียนเสาร์-อาทิตย์)

ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว (เรียนเสาร์-อาทิตย์) click !!

การรับสมัคร ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท)

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว (ปริญญาโท) click !!

การรับสมัคร ระดับบัณฑิตศึกษา (วิชาชีพครู)

ระดับบัณฑิตศึกษา(วิชาชีพครู) click !!


กำหนดการรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ปี 2563

รอบที่ 1, 2, 3, 4, 5


  | สิ้นสุดการรับสมัคร
  | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว click !!

8 - 10 กรกฎาคม 2563 รายงานตัว

20 กรกฎาคม 2563 เปิดการเรียนการสอน

ภาคกศ.บป.(เรียนเสาร์-อาทิตย์) ปี 2563

รับสมัคร ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2
  | 21 - 30 มิถุนายน 2563 ชำระเงินค่ารายงานตัวผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร

13 กรกฎาคม 2563 รายงานตัว

25 กรกฎาคม 2563 เปิดการเรียนการสอน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

"สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

' เรียนอะไรดี ? ' ที่ราชภัฏสงขลา click !