มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567

ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

รอบ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกการสอบสัมภาษณ์ รอบ 1 : ประเภท Portfolio (ครั้งที่ 1)   ...คลิก Click...

รับสมัคร รอบ 1 : ประเภทผู้สมัครที่มีความต้องการพิเศษ (ผู้พิการ)   ...เริ่มสมัคร Click...

รับสมัคร รอบ 1 : ประเภท Portfolio ค.บ.   >> รับสมัครวันที่ 23 พ.ย. 66 - 15 ม.ค. 67... เริ่มสมัคร Click..

รับสมัคร รอบ 1 : ประเภท Portfolio (ครั้งที่ 2)   >> รับสมัครวันที่ 23 พ.ย. 66 - 15 ม.ค. 67... เริ่มสมัคร Click..

ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (กศ.บป.) (เรียนวันเสาร์ - วันอาทิตย์)

รับสมัครนักศึกษา ภาคพิเศษ (กศ.บป.) (ครั้งที่ 1)   ...เริ่มสมัคร วันที่ 13 พฤศจิกายน 66 เวลา 09.00 น....

ระดับบัณฑิตศึกษา >> ปริญญาโท

รับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา >> ปริญญาโท (ครั้งที่ 1)   ...เริ่มสมัคร วันที่ 13 พฤศจิกายน 66 เวลา 09.00 น....


กำหนดการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2567

รอบ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

 รูปแบบการรับสมัคร
     : รับสมัครผ่านทางเว็บไซต์ ระบบรับสมัครนักศึกษา SKRU
     : เกณฑ์พิจารณาการคัดเลือก GPAX 4 หรือ 5 ภาคเรียน หรือ 6 ภาคเรียน
      แฟ้มสะสมผลงาน /TGAT /TPAT5 (เฉพาะ ค.บ.)/การสอบสัมภาษณ์
     : ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ 1 สาขาวิชา
      (หากถึงช่วงวันชำระเงินค่าสมัคร ผู้สมัครจะไม่สามารถแก้ไขสาขาวิชาที่สมัครได้)
     : ค่าสมัคร 100 บาท

  ประเภท Portfolio (ครั้งที่ 1) (มีหลักสูตร ค.บ.) | รับสมัคร 18 ก.ย. - 31 ต.ค. 66
  ประเภท Portfolio (ครั้งที่ 2) (ไม่มีหลักสูตร ค.บ.) | รับสมัคร 23 พ.ย. 66 - 15 ม.ค. 67
  ประเภท Portfolio ค.บ. (เปิดรับเฉพาะหลักสูตร ค.บ.เท่านั้น)  | รับสมัคร 23 พ.ย. 66 - 15 ม.ค. 67
  ประเภท Portfolio ผู้ที่มีความต้องการพิเศษ (ผู้พิการ) | รับสมัคร 18 ก.ย. 66 - 15 ม.ค. 67
  ประเภท Portfolio ความสามารถพิเศษด้านกีฬา (ครั้งที่ 1) | รับสมัคร 25 ธ.ค. 66 - 10 ม.ค. 67
  ประเภท Portfolio คณะ (รับสมัครโดยคณะ ติดตามข่าวสารทางเพจ FB คณะ) | รับสมัคร 18 ก.ย. 66 - 15 ม.ค. 67
  **สามารถติดตามกำหนดการรับสมัครแต่ละประเภทอย่างละเอียด จากประกาศการรับสมัคร

 ประกาศผล รอบ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ทุกประเภท
  |  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 2 ก.พ. 67 (เวลา 15.00 น.)
  |  ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ TCAS : วันที่ 6 - 7 ก.พ. 67
  |  ผู้ผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์ผ่านระบบ TCAS : วันที่ 8 ก.พ. 67
  |  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว : วันที่ 10 ก.พ. 67 (เวลา 15.00)
  |  กรอกข้อมูลรายงานตัว/อัปโหลดเอกสารประกอบการรายงานตัว/อัปโหลดรูปนักศึกษา : วันที่ 10 - 18 ก.พ. 67
  |  พิมพ์ใบแจ้งหนี้ค่ารายงานตัว /ชำระเงินค่ารายงานตัว : วันที่ 10 - 18 ก.พ. 67
     (จำนวนเงินประมาณ 13,000 - 15,000 บาท)

รอบ 2 โควตา (Quota)

รอบ 3 รับตรง (Admission)

รอบ 4 รับตรงอิสระ (Direct Admission)

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (กศ.บป.) ปีการศึกษา 2567

  ภาคพิเศษ (กศ.บป.) #ครั้งที่ 1

  | รับสมัครผ่านทางเว็บไซต์ >> วันที่ 13 พฤศจิกายน - 26 ธันวาคม 2566

  | พิมพ์ใบแจ้งหนี้ค่าสมัคร และชำระเงินค่าสมัคร (ค่าสมัคร 300 บาท) >> วันที่ 10 - 26 ธันวาคม 2566
    ช่องทางการชำระเงิน 3 ช่องทาง ดังนี้
    1 ชำระเงินสดผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา
    2 ชำระเงินผ่านแอปพลิเคชั่น (Application) ธนาคารได้ทุกธนาคาร
    3 ชำระเงินผ่านตู้ ATM กรุงไทย เท่านั้น
    โดยชำระเงินผ่าน QR Code หรือบาร์โค้ดในใบแจ้งหนี้การชำระเงินของผู้สมัคร (ของตนเองเท่านั้น)
    **เมื่อถึงช่วงเวลาการพิมพ์ใบแจ้งหนี้ค่าสมัคร และชำระเงินค่าสมัคร ผู้สมัครจะไม่สามารถแก้ไข/เปลี่ยนแปลงสาขาวิชาได้

  | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ >> วันที่ 4 มกราคม 2567 (เวลา 15.00 น.)
   **ผู้สมัครที่ชำระเงินค่าสมัครมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุกคน (คัดเลือกจากการสอบสัมภาษณ์)
  | สอบสัมภาษณ์ >> วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2567 (เวลา 09.00 - 12.00 น.)

  | ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์รายงานตัว >> วันที่ 22 มกราคม 2567 (เวลา 15.00 น.)
  | กรอกข้อมูลรายงานตัว/รายงานตัวผ่านระบบ >> วันที่ 22 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2567
  | ชำระเงินค่ารายงานตัว >> วันที่ 22 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2567
   **(จำนวนเงินประมาณ 13,100 - 15,100)

  | เปิดภาคการศึกษา 1/2567 >> วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2567

กำหนดการรับสมัคร ภาคปกติ

กำหนดการรับสมัคร ภาคปกติ

วีดีทัศน์แนะนำ มรภ.สงขลา